“Ny” Færdselslov

Den 19. januar 2013 indføres der nye regler i Færdselsloven vedr. nedenstående emner:

Kategorier:

Der indføres 4 kategorier for de to-hjulede.
– AM (lille og stor knallert, inklusiv trehjulet bil “Quadri cykel” på max 15 kw motor)
– A1 (Lille MC under 125 cm3, trehjulet MC)
– A2 ( Mellemstor MC over 15 kw dog max 35 kw) – A (Stor MC + alle du øvrige)
– For alle gælder, at de må have et påhængskøretøj bagpå)

Almindelig bil:
Egenlig er det de nuværnde regler der gælder dog er der sat en aldersbegrænsning på trehjulet MC over 15 kw, idet man har skal være over 21 år..
Vedr. trailer, så bliver der indført en generel vægt på 750 kg. Hvis man har en trailer på over denne vægt (totalvægt) så skal man have B/E kørekort (Trailerkort). Den gamle regel om at vogntoget godt måtte veje 4.250 kg. gælder ikke mere, idet, hvis det kommer over 3.500 kg., så skal man have B/E kørekort.
Så fremdelses er reglerne om trailer følgende:
 

Man må køre med trailer, uanset vægt, op til 3.5 t. F.eks. hvis jeg tager min Mercedes, der har

en tilladt totalvægt på ca. 2 ton, så må jeg trække en trailer på max. 1.5 t. Unægtelig en ændring i positiv grad.
Hvis vogntoget kommer over 3.5 t., må man køre med de 750 kg., så vogntoget kommer op på 4.250 kg, men det kræver så et B+ kørekort.
Vejer trailerne over 750 kg. skal man have B/E kørekort (Trailerkort).
Så kan I spørge, hvad forskellen er – tja, der er ingen. Både B+ og B/E indeholder 4 lek. i teori og 6 lek. i praktisk kørsel og derefter en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige, har ret til at stille teoretiske spørgsmål.
Fordelen med den nye bekendtgørelse er den nye regel op til de 3.5 ton., idet vi nu ikke skal spekulere på, om den gamle regel med 50 kg. på kuglen er overholdt. Med den nye regel, skal vi egentlig “kun” tænke på, om bilen kan trække traileren – og så lige i mit perspektiv, at det er forsvarligt 🙂
Lastbil:
Der indføres en kat. C1 (lille lastbil – op til 7.5 ton)
Den alm. C (stor lastbil – over 7.5 ton.)
Bus:
Her indføres også to kategorier. D1 (Lille bus – max. 16 personer og max 8 m. lang)
D (Stor bus – den i dag gældende).
 

Alderskriterier:
AM – lille knallert 16 år.
– stor knallert 18 år.
A1 – 18 år.
A2 – 20 år. (eller 2 års erfaring på A1 og bestået en køreprøve på A2)

A – 24 år (eller 22 år med to års erfaring på A2 plus bestået køreprøve på A)
B – 18 år.
– trehjulet under 15 kw – 18 år.
– trehjulet over 15 kw – 21 år.
C – 21 år (Dog kan soldater eller mekanikerlærlinge tage kortet som 18 årige, men må så kun køre i forbindelse med arbejde eller tjeneste.
D1 – Samme regel som C.
D – 24 år. Dog kan man få kortet som 21 årig, hvis man erhverver det som en del af en kvalifikationsuddannelse, er mekanikerelev eller ansat i forsvaret.
 

Ny administrativ gyldighed af kørekort:
Fremover bliver gyldigheden af et kørekort 15 år, hvorefter man skal fremvise lægeerklæring igen. Altså til lægen, nyt pasfoto og så op til kommunen, der sørger for udabejdelse af nyt kørekort. Det har intet med selve kompetancedelen at gøre. Det er udelukkende noget med helbreddet at gøre (vel egentlig OK, når man tænker på hvor mange der får briller senere

i livet)
P.t. vil Justistministeren i gang med overgangsordninger for dem der har taget kortet, dog er der anført i den nye bekendtgørelse, at kørekort udstedt før 19. januar 2013 UDLØBET SENEST DEN 19. JANUAR 2033, hvilket må sige, at vi skal forny det på det tidspunkt. Dog er aldersgrænsen 70 år stadig gældende.
 

Teori- og praktisk køreundervisning:
Som tidligere nævt er der nu indført bestemmelser om ikke at bruge IT som undervisningmetode i teoriundervisningen. Det er ok at bruge det som hjælpemiddel, men ikke udelukkende. Kompliceret og holdningsbearbejdende stof SKAL foregå ved tavle.
Alle elever skal være på samme niveau – altså ikke en elev i lokaltet der er ved at gennemgå Standsning og Parkering o

g en anden igangsætning eller motorvej.
Derudover stilles der krav til oplysningspligten fra kørelæreren. Man skal inden aftale om undervisning oplyse om kontaktoplysningerne til Rigspolitiet, om hvilken branche organisation man er medlem af og om man i det hele er godkendt som kørelærer.
Varigheden af undervingen er opgjort til:
AM – 22 teori og 12 praktiske
AA1 – 29 og 12
A2 – 29 og 12
A – 29 og 12
B – 29 og 24
C og D – skriv hvis du er interesseret i dette område.
B/E (Trailer) – 4 og 6, men kun praktisk prøve.
Hvis man tager A og B sammen – 46 og 36.
 

Fornyelse, generhvervelse eller kontrolleret køreprøve:
Hvis man glemmer at forny sit kørekort (nye 15 års regel) og ikke gør det inden for 3 år, skal man til fornyet køreprøve før man kan få et nyt kort – DERMED ET GODT INCITATEMENT TIL AT FORNY DET 🙂
Perioden inden for hvornår man skal have gennemført en kontrolleret køreprøve efter betinget frakendelse (mild sprit eller for stor hastighed) er 

forøget fra 3 til 6 måneder.
Hvis man ikke består 3. gang man er til kontrolleret teori- eller praktisk prøve, skal man forfra som helt ny billist.
Hvis man overtræder færdselsloven i andre lande og der får inddraget føreretten til at føre køretøj, risikerer man at man skal have et nyt kørekort, hvori det vil fremgå, at man ikke må føre køretøj i det pågældende land.
Kørekort kan stadig inddrages for ombytning, hvis det er så gammelt at Politiet ikke kan genkende føreren på billedet eller at kortet er så ødelagt, at det er umuligt at udlede noget af det.
Politiet kan ligeledes kræve kontrolleret køreprøve, hvis de vurderer at man ikke kan føre køretøjet på betryggende vis (senilitet, briankørsel etc.).

Skriv et svar