Konsekvens af pauser i undervisningen

  • Afbrydelse i mere end 3 måneder før afsnit 7 (Manøvre på vej), bevirker du skal starte helt forfra.
  • Afbrydelse 3-4 måneder efter afsnit 7,  bevirker du skal starte forfra fra afsnit 7.
  • Afbrydelse i mere end 4 måneder, inden bestået teoriprøve, bevirker du skal starte helt forfra.
  • Afbrydelse 3-5 måneder efter bestået teoriprøve, bevirker du skal gennemføre 4 lektioner ekstra, fra afsnit 7.
  • Afbrydelse i mere end 5 måneder, bevirker du skal starte helt forfra, og op til ny teoriprøve.

Manøvrebanen skal ikke gennemføres ved start forfra hvis

  • Du har haft mindst 2 lektioner af mindst 45 minutter i afsnit 7, og afbrydelsen er mindre end 7 måneder.
  • Afbrydelsen er mere end 5 måneder men mindre end 7 måneder efter teoriprøven er bestået

Speciel Corona ordning

  • Grundet Corona udfordringen, er pausereglerne sat i bero