Undervisningens tilrettelæggelse

At køre bil er i sagens natur en praktisk handling. Derfor må køreuddannelsen også have sit tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske færdigheder. Det vil således være mest hensigtsmæssigt, at lade det praktiske undervisningsforløb være bestemmende for, hvordan den teoretiske undervisning skal tilrettelægges og gennemføres.

Den praktiske undervisning indledes med manøvre på lukket øvelsesplads, fortsættes derefter med øvelses kørsel på almindelig vej og afsluttes med manøvre på et køreteknisk anlæg. Inden den praktiske undervisning gennemgås manøvrerne i teorilokalet.

 

Et gennemgående princip ved tilrettelæggelsen af den praktiske undervisning er at eleven hele tiden føres fra en
lettere til en vanskeligere øvelse og desuden får lejlighed til repetition af foregående øvelser, således at indøvede
færdigheder fæstnes eller styrkes.

Teoriundervisningen foregår mandag eller onsdag aften klokken 18:00 til 20:30 i Odense.
Enkelte hold startes også som tirsdags eller torsdags hold – ring og hør nærmere!