Lovens krav

Køreundervisningen til bil skal som et absolut minimum omfatte:
29 lektioner i teorilokale og 24 lektioner i praktisk kørsel jf. Kørekortbekendtgørelsen pr. 1. juli 2012. 
Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage, uden der på noget tidspunkt er afbrydelser i undervisningen på mere end 3 måneder.

Ud over ovennævnte, kan der blive behov for ekstra lektioner. Disse ligger uden for “Lovpakken”.

”Oplysninger” om kørekort kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Lektioner

Lektionerne er fordelt således:

  • De 29 teorilektioner fordeler sig over 9 aftener
  • 4 lektioner i manøvre på lukket øvelsesplads.
  • 16 lektioner i manøvre på vej, samt
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg.